Viskoka tehnička škola Bjelovar Mehatronika
Hrvatski jezik Engleski jezik
Korisničko ime:

Lozinka:

PočetnaTehnički materijali, Program › Tehnički materijali

Tehnički materijali, Program

Tehnički materijali

NAZIV KOLEGIJA Semestar Status kolegija ECTS
bodovi
TEHNIČKI MATERIJALI 1. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija Predavanja Seminari Vježbe
30   Auditorne Laboratorijske
30  
Nastavnici i suradnici Mr.sc. Stjepan Golubić, v. pred.
Preduvjeti i uvjeti Nema preduvjeta i uvjeta
Cilj  i očekivani ishodi kolegija Cilj kolegija je upoznavanje studenata s različitim vrstama materijala,
načinima promjene svojstava materijala, ispitivanjem materijala, izborom i primjenom materijala. Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita student će moći objasniti strukturu metala, dijagrame stanja, osnove toplinske obrade, te izabrati osnovne materijale za različitu primjenu i  protumačiti rezultate ispitivanja. 
Sadržaj kolegija 1. Metalni materijali: osnove metalografije, željezni i neželjezni materijali, sinterirani metali, toplinska obrada.
2. Nemetali: polimeri, keramički materijali, ostali nemetali.
3. Ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava: ispitivanje statičke i dinamičke izdržljivosti, ispitivanje tehnoloških svojstava materijala, ispitivanje tvrdoće, statički vlačni i tlačni pokus.
4. Označavanje materijala i primjena.
Način izvođenja nastave Predavanje s  prezentacijom,  auditorne vježbe i laboratorijske vježbe .
Provjera ishoda učenja Kolokvij/zadaća i završni ispit
Obveze studenata
tijekom semestra
Broj
kolokvija
Broj
seminarskih
radova
Broj
zadaća
Broj
vježbi
Ostale obveze
(vrsta i broj)
2        
Obveza pohađanja nastave Pohađanje predavanja nije obvezno ali se preporučuje. Prisustvovanje nastavi
 podrazumijeva obvezan dolazak na vrijeme početka nastave, disciplinirano i pažljivo slušanje, sudjelovanje u nastavi (odgovaranje na postavljena pitanja) i ne ometanje ostalih studenata
Osnovna literatura • Inženjerski priručnik IP4,Prvi svezak – Materijali, Školska knjiga, Zagreb,1998.
• Stupnišek, M., Cajner, F., Osnove toplinske obrade metala, FSB, Zagreb, 2001.
Preporučena dopunska
literatura
• Filetin, T., Kovačićek, F., Indof, J., Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb,2007.
• Filetin, T., Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, Zagreb, 2006.
• Ivušić, V., Dijagram stanja metala i legura, FSB, Zagreb, 2003.
• Vitez, I., Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, Strojarski fakultet, Slavonski brod, 2006. 
Internetska adresa kolegija http://vtsbj.hr/1-godina-tehnicki-materijali-program/
Kontaktiranje s nastavnicima Konzultacije u radnom vremenu, e-mail: sgolubic@vtsbj.hr


Potrebno je prijaviti se da biste vidjeli sadržaj ove stranice.MOLIMO PRIJAVITE SE
pomoću svojih korisničkih podataka!
PočetnaTehnički materijali, Program › Tehnički materijali
Hosting by WMD - Izrada web stranica, CMS, SEO :: Hrvatska RSS: RSS 2.0