Termini za usmeni Zdr.njega u zajednici

...na Merlinu se može izvršiti odabir termina usmenog dijela ispita.. Mirna Žulec

Saznajte više...
23. 06. 2017.
 

Ispit pred povjerenstvom - Koordinacija i supervizija zdravstvene njege 2

Ispit pred povjerenstvom iz predmeta Koordinacija i supervizija zdravstvene njege 2 održati će se u ponedjeljak 26.06.2017. godine, u...

Saznajte više...
23. 06. 2017.
 

Usmeni ispit iz kolegija Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocjenom iz kolegija Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja mogu pristupiti usmenom dijelu...

Saznajte više...
23. 06. 2017.
 

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu - rezultati ispita 22.06.2017.

Rezultati ispita 21.06.2017. iz kolegija Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu objavljeni su na stranici kolegija (pod: Osnove istraživačkog...

Saznajte više...
22. 06. 2017.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom -Proces zdravstvene njege 1 23.06.2017.

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Proces zdravstvene njege 1 održati će se u petak 23.06.2017. godine, u 16:00 sati, u...

Saznajte više...
21. 06. 2017.
 

Usmeni dio ispita pred ispitnim povjerenstvom - Anatomija 24.06.2017.

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom iz predmeta Anatomija održati će se u subotu 24.06.2017. godine, u 11:40 sati, u dvorani 6, A.B. Šimića...

Saznajte više...
21. 06. 2017.
 

Raspored polaganja ispita - Dermatologija 24.06.2017.

Studenti od rednog broja 1 do rednog broja 46 polažu ispit u 10:00 sati, dv.3, A.B.Šimića 1 Studenti od rednog broja 47 do rednog broja 91 polažu...

Saznajte više...
21. 06. 2017.
 

Rezultati pismenog dijela ispita i obavijest o usmenom ispitu iz kolegija Komunikacijske vještine

Uvid u rezultate pismenog dijela ispita moguć je u srijedu, 21. lipnja 2017. godine u 15:30 sati u kabinetu nastavnice, Trg E. Kvaternika 4....

Saznajte više...
20. 06. 2017.
 

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Komunikcijske vještine

Uvid u rezultate pismenog dijela ispita moguć je u srijedu, 21. lipnja 2017. godine u 15:30 sati u kabinetu nastavnice, Trg E. Kvaternika 4....

Saznajte više...
20. 06. 2017.
 

Raspored polaganja ispita - Neurologija 23.06.2017.

Studenti od rednog broja 1 do rednog broja 48 polažu ispit u dvorani 3 A.B.Šimića 1, 18:00 sati Studenti od rednog broja 49 do rednog broja 96...

Saznajte više...
20. 06. 2017.