Projekt u suradnji s firmama Siemens d.d. i Subcraft d.o.o.

Visoka tehnička škola u Bjelovaru (Odjel Mehatronika) i Studentski poduzetničko-tehnološki inkubator Bjelovar u suradnji s firmama Siemens...

Saznajte više...
04. 10. 2016.
 

VTŠBJ sudjeluje u izradi računalnog programa za izradu poslovnog plana

U sklopu projekta „Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista“ čiji je nositelj Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar,...
 
Saznajte više...
06. 03. 2016.
 

Projekt u suradnji s firmom ARX IMMONTE d.o.o.

Visoka tehnička škola u Bjelovaru (Odjel Mehatronika) u suradnji s firmom ARX IMMONTE d.o.o. razvila je i testirala uređaj Motor driver...

Saznajte više...
25. 06. 2015.